Osada Čihák (585 m)

Původně obec na Divoké Orlici na polsko–českých hranicích v Mladkovské vrchovině, prvně připomínána roku 1279, původně pohraniční osada kameníků, dnes tu zbylo jen pár samot.

Osada byla založena listinou Františka Adama z Bubna dne 22. dubna 1679 pro kameníky v pískovcových lomech. Byl tu objeven pískovcový kámen a pro jeho dobývání bylo potřeba získat pracovní síly. Žili zde převážně kameníci se svými rodinami. Byli osvobozeni od robot a daní a svou prací v lomech zajišťovali kámen pro stavbu panských usedlostí. Název Čihák je odvozen od slova číhati – číhalo se zde na kupce, kteří v těchto místech přecházeli hranice se zbožím a nechtěli zaplatit clo.

Osada Čihák je dnes součástí obce Klášterec nad Orlicí. Jde o rekreační enklávu, v roce 2009 zde bylo evidováno 16 adres, v roce 2011 tu žil jen jediný trvale hlášený obyvatel.

Na Čiháku stojí pozdně empírová kaple sv. Anny z roku 1849, před ní kříž z roku 1834.

V okolí celá řada malých dělostřeleckých objektů (tzv. řopíků), jeden přímo nad kaplí sv. Anny.

České Petrovice

Barokní kostelík z roku 1732.

Třináct těžkých pěchotních srubů.

Nad obcí dělostřelecká pevnost Adam, nepřístupné, dodnes využíváno Armádou ČR jako sklady.

Množství dalších pevnůstek (řopíků).

Sport areál – pod vrchem Adam je lyžařský areál, adrenalinové centrum, sjezdovky, snowpark, snowtubing, půjčovna, lyžařská škola.

www.obecceskepetrovice.cz

Klášterec nad Orlicí

Na hřbitově kostnice z roku 1793, u kostela Kalvárie z roku 1779.

Pozdně empírová fara z roku 1844.

U mostu mariánský sloup z roku 1721.

Severně od obce při řece nepatrné stopy empírového loveckého zámečku zvaného „Lusthaus“ z roku 1806, zničen požárem roku 1936.

www.klasterecnadorlici.cz

Divoká Orlice, Zemská brána

Tzv. Zemská brána je skalní průrva Divoké Orlice přemostěná turistickou Pašeráckou lávkou a pohraničním kamenným mostem z let 1900–1903 (technický skvost o jediném oblouku, práce italských a českých kameníků).

Jde o chráněný přírodní výtvor a oblíbené výletní místo. Je tak pojmenován skalnatý úsek Divoké Orlice protínající pod osadou Čihák napříč snížený hřbet Orlických hor. Předmětem ochrany je celý krajinný komplex s lesními porosty na svazích, loukami v těsném okolí řeky a balvanitým řečištěm Divoké Orlice, jejíž břehy jsou lemovány nápadnými skalními útvary.

O Pašerácké stezce z iDnes (pdf).

Zemská brána je přírodní rezervace a romantické údolí v rulových skalách se stěnami až 25 metrů vysokými. Orlickohorskou brázdou protéká řeka Divoká Orlice, pramenící na polském území (v rozsáhlých rašeliništích Topielisko a Czarne bagno). Od Trčkova až po Zemskou bránu tvoří Divoká Orlice státní hranici, v délce cca 30 km. Po počátečním poměrně klidném toku proráží v rezervaci Zemská brána horský hřeben, proniká do vnitrozemí a napájí Pastvinskou přehradu. Pro jedinečnou přírodní scenérii bylo toto území Zemské brány vyhlášeno přírodní rezervací (1987).

Most byl vybudován italskými dělníky v letech 1900–1903 a nově zrekonstruován a rozšířen v roce 2004. Z mostu vidíme balvanité řečiště Divoké Orlice, jak v tomto místě proráží skalní hřbet.

Přírodní rezervací Zemská brána je vyznačena naučná stezka stejného jména s mnoha zajímavostmi, jako např. Pašerácká lávka, Lusthaus, Ledříčkova skála a další. Začíná u mostu mezi Bartošovicemi v Orlických horách a obcí České Petrovice. Vede romantickým údolím Divoké Orlice do Klášterce nad Orlicí, osady zvané Amerika. Naučná stezka Zemská brána měří cca 2,5 km a cestou nás provází 10 naučných panelů, které návštěvníky seznamují s jejími krásami, rostlinstvem, živočichy a lidskou činností. Nejtěžším úsekem naučné stezky je překonání rozčleněné skalní stěny hned na začátku. Tento úsek mezi mostem a Pašeráckou lávkou není určen pro cykloturisty, ti musí místo objet a připojit se u Pašerácké lávky. Pašerácká lávka několikrát změnila svou podobu, poslední je z roku 2002, když předcházející vzala v roce 2000 velká voda.

Pravým břehem Divoké Orlice procházíme kolem pevnostních „řopíků“ a Ledříčkovy skály. Ve skále je malá jeskyňka, ve které podle pověsti žil loupežník Ledříček, přezdívaný Janošík Orlických hor.

Další podrobné informace o flóře, fauně a způsobu hospodaření lze získat při návštěvě na pečlivě zpracovaných panelech naučné stezky.

www.orlickehory.net/mista/zemskabrana.htm

Tvrz Hanička

Dělostřelecká tvrz Hanička byla vybudována v letech 1936–1938 jako součást Československého opevnění. V 70. letech 20. století začala být Hanička tajně přebudovávána na protiatomový kryt.

www.hanicka.cz