Turistická chata KČT


Okolí chaty

Klášterec nad Orlicí  •  České Petrovice
Zemská brána  •  pevnostní opevnění (Hanička)
poutní kostel Neratov  •  údolní přehrada Pastviny


Tipy na výlety

  • Kostely v Českých Petrovicích, Králikách, Bartošovicích a pod.

  • Muzeum řemesel Letohrad

  • Kryté bazény a aquaparky v Ústí nad Orlicí a Rychnově nad Kněžnou

  • Venkovní bazén v Žamberku

  • Lanový park v Rokytnici v Orlických horách

  • Lyžařská střediska v Říčkách, Bartošovicích, Rokytnici, Českých Petrovicích, v polském Zielenici


Osada Čihák (585 m)

Původně obec na Divoké Orlici na polsko–českých hranicích v Mladkovské vrchovině, prvně připomínána roku 1279, původně pohraniční osada kameníků, dnes tu zbylo jen pár samot.

Osada byla založena listinou Františka Adama z Bubna dne 22. dubna 1679 pro kameníky v pískovcových lomech. Byl tu objeven pískovcový kámen a pro jeho dobývání bylo potřeba získat pracovní síly. Žili zde převážně kameníci se svými rodinami. Byli osvobozeni od robot a daní a svou prací v lomech zajišťovali kámen pro stavbu panských usedlostí. Název Čihák je odvozen od slova číhati – číhalo se zde na kupce, kteří v těchto místech přecházeli hranice se zbožím a nechtěli zaplatit clo.

Osada Čihák je dnes součástí obce Klášterec nad Orlicí. Jde o rekreační enklávu, v roce 2009 zde bylo evidováno 16 adres, v roce 2011 tu žil jen jediný trvale hlášený obyvatel.

Památky na Čiháku

Na Čiháku stojí pozdně empírová kaple sv. Anny z roku 1849, před ní kříž z roku 1834.

Památky v Klášterci nad Orlicí

Na hřbitově kostnice z roku 1793, u kostela Kalvárie z roku 1779.

Pozdně empírová fara z roku 1844.

U mostu mariánský sloup z roku 1721.

Severně od obce při řece nepatrné stopy empírového loveckého zámečku zvaného „Lusthaus“ z roku 1806, zničen požárem roku 1936.

Zdejší stará hospoda „Ve mlýně“ byla roku 1932 přestavěna na turistickou chatu, dnešní chata „Na Čiháku“.

Památky v Českých Petrovicích

Barokní kostelík z r. 1732.

13 těžkých pěchotních srubů.

Množství dalších pevnůstek (řopíků).

Pod vrchem Adam je lyžařský areál, adrenalinové centrum.

Divoká Orlice, Zemská brána


Nádherné údolí mezi státní hranicí a Kláštercem nad Orlicí.

Tzv. Zemská brána je skalní průrva Divoké Orlice přemostěná turistickou Pašeráckou lávkou a pohraničním kamenným mostem z let 1900–1903 (technický skvost o jediném oblouku, práce italských a českých kameníků).

Jde o chráněný přírodní výtvor a oblíbené výletní místo. Je tak pojmenován skalnatý úsek Divoké Orlice protínající pod osadou Čihák napříč snížený hřbet Orlických hor. Předmětem ochrany je celý krajinný komplex s lesními porosty na svazích, loukami v těsném okolí řeky a balvanitým řečištěm Divoké Orlice, jejíž břehy jsou lemovány nápadnými skalními útvary.

Zemská brána je přírodní rezervace a romantické údolí v rulových skalách se stěnami až 25 metrů vysokými. Orlickohorskou brázdou protéká řeka Divoká Orlice, pramenící na polském území (v rozsáhlých rašeliništích Topielisko a Czarne bagno). Od Trčkova až po Zemskou bránu tvoří Divoká Orlice státní hranici, v délce cca 30 km. Po počátečním poměrně klidném toku proráží v rezervaci Zemská brána horský hřeben, proniká do vnitrozemí a napájí Pastvinskou přehradu. Pro jedinečnou přírodní scenérii bylo toto území Zemské brány vyhlášeno přírodní rezervací (1987).

Most byl vybudován italskými dělníky v letech 1900–1903 a nově zrekonstruován a rozšířen v roce 2004. Z mostu vidíme balvanité řečiště Divoké Orlice, jak v tomto místě proráží skalní hřbet.

Přírodní rezervací Zemská brána je vyznačena naučná stezka stejného jména s mnoha zajímavostmi, jako např. Pašerácká lávka, Lusthaus, Ledříčkova skála a další. Začíná u mostu mezi Bartošovicemi v Orlických horách a obcí České Petrovice. Vede romantickým údolím Divoké Orlice do Klášterce nad Orlicí, osady zvané Amerika. Naučná stezka Zemská brána měří cca 2,5 km a cestou nás provází 10 naučných panelů, které návštěvníky seznamují s jejími krásami, rostlinstvem, živočichy a lidskou činností. Nejtěžším úsekem naučné stezky je překonání rozčleněné skalní stěny hned na začátku. Tento úsek mezi mostem a Pašeráckou lávkou není určen pro cykloturisty, ti musí místo objet a připojit se u Pašerácké lávky.

Pašerácká lávka několikrát změnila svou podobu, poslední je z roku 2002, když předcházející vzala v roce 2000 velká voda. Pravým břehem Divoké Orlice procházíme kolem pevnostních řopíků a Ledříčkovy skály. Ve skále je malá jeskyňka, ve které podle pověsti žil loupežník Ledříček, přezdívaný Janošík Orlických hor. Další podrobné informace o flóře, fauně a způsobu hospodaření lze získat při návštěvě na pečlivě zpracovaných panelech naučné stezky.

Tvrz Hanička

Dělostřelecká Tvrz Hanička byla vybudována v letech 1936–1938 jako součást Československého opevnění. V 70. letech 20. století začala být Hanička tajně přebudovávána na protiatomový kryt.

www.hanicka.cz

Poutní kostel Neratov

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově byl postaven mezi lety 1723 a 1733. Základní kámen položil majitel panství, Johann Karl z Nostitz-Rhieneck 14. srpna 1723, vysvěcení proběhlo na sv. Bartoloměje 24. srpna 1733.

Architekt díla je neznámý, odborníci ho nejčastěji připisují kruhu kolem Giovanni Battisty Alliprandiho, který se v roce 1712 podílel na přestavbě děkanského kostela sv. Trojice v nedalekém Opočně a v letech 1714 a 1720 působil na výstavbě piaristického kostela Nalezení sv. Kříže v Litomyšli.

Architektem ale mohl být i první stavitel kostela Carl Antoni Reina. Stavebním mistrem kostela byl Carl Antoni Reina, který stavěl také kostel na Vrchní Orlici (vysvěcen roku 1712). Reina se 23. srpna 1728 zabil při pádu z lešení a podle pověsti pak v kostele strašil, dokud nebyly zazděny dveře za oltářem. Stavbu dokončil Jakub Ondřej Carow.

Oltář původně zdobil obraz "Nanebevstoupení Panny Marie" Antonína Františka Hampische, nad svatostánkem byla umístěna milostná socha Panny Marie, jíž byly připisovány četné zázraky. Rokokové schodiště, které později kostel zachránilo před demolicí, bylo před hlavní portál umístěno v roce 1776. Jeho autorem byl František Hornich. Na schodišti byly umístěny sochy sv. Josefa, sv. Tomáše apoštola, sv. Barbory a sv. Terezie.

Kostel má půdorys tvaru kříže, konvexní průčelí se dvěma na koso postavenými věžemi a konkávně probrané pilastry. Je 48 metrů dlouhý a 19 metrů široký, vnitřní výška činí 27 metrů, původní vnější výška měřená až ke špičkám věží byla 47 metrů. Zajímavá je severojižní orientace kostela – hlavní vchod a průčelí směřují na jih, kněžiště na sever. Díky tomuto netradičnímu nasměrování dopadají na Boží hod vánoční sluneční paprsky v pravé poledne přímo na svatostánek.

V kostele je dnes umístěna renesanční kamenná křtitelnice, věnovaná neratovskému kostelu roku 1603 Kryštofem Mauschwitzem z Armenruh.

www.neratov.cz/poutni-misto/kostel-nanebevzeti-panny-marie

Údolní přehrada Pastviny

Přehradní nádrž Pastviny byla vybudována na horním toku Divoké Orlice v letech 1933–1938.

Přehradní jezero je asi 7 km dlouhé a jeho plocha je 110 ha. Přehradní hráz s hydroelektrárnou má výšku 43 m a délku 193 m. Z hráze je krásný pohled na vyrovnávací nádrž Nekoř a na přehradní vodní plochu. Přes přehradu vede silnice Vamberk – Králíky. V létě přehradu využívají milovníci koupání, vodního lyžování, potápění a rybaření. Okolí Pastvinské přehrady poskytuje mnoho příležitostí pro turistiku a cykloturistiku. V zimě je v centru obce Pastviny v provozu lyžařský vlek a pro běžkaře jsou tady upravované běžecké tratě.

www.pla.cz/planet/public/vodnidila/prehrada_pastviny.htm

Chata Na Čiháku, Čihák č.p. 12, Klášterec nad Orlicí, 564 01 Žamberk
telefon:+420 604 231 828, +420 604 281 230, +420 465 381 903
info@chatanacihaku.cz, ps-bartos@seznam.cz  •  www.chatanacihaku.cz

webmaster  •  copyright © by Otakar Bartos & Michael Stanovský, 2012-2017  •  login